GLOBAL RADİATORLARI

ISEO İstilik və Qənaət

Global alüminium radiatorları hər bir otağın temperaturuna asan və bilavasitə nəzarət etməyə imkan verir. Bu zaman enerjiyə qənaət edilir və maksimal rahatlıq təmin olunur.

Davamı…
VOX – istilikdən həzz alın

Qabaqcıl texnologiya, eksklü- ziv dizayn: bu yeni məhsulda radiatorlardan gözlədiyiniz ən yaxşı xüsusiyyətlər cəmlən- mişdir.

Davamı…
VİP – daxili istilik

Milandakı “Politecnico” təşki- latında yerinə yetirilən sınaq- lara əsasən biz EN 442 standartlarına uyğunluq serti- fikatına zəmanət verə bilərik. 

Davamı…
MIX – mülayim təmas

Milandakı “Politecnico” təşkilatında yerinə yetirilən sınaqlara əsasən biz EN 442 standartlarına uyğunluq sertifikatına zəmanət verə bilərik. Yüksək istilik gücü daha az həcmli radiatorların quraşdırılmasına imkan yaradır.

Davamı…
GL – mərkəz gücü

IMilandakı “Politecnico” təşkilatın- da yerinə yetirilən sınaqlara əsasən biz EN 442 standartlarına uyğunluq sertifikatına zəmanət verə bilərik. Yüksək istilik gücü daha az həcmli radiatorların quraşdırılmasına im- kan yaradır.

Davamı…
KLASS – Nəfis Profil üçün Düz xətlər və Döngələr

Klass modeli texnologiya və este- tikliyi davamlılıq və yüksək səmərə- liliklə birləşdirir. Zərif döngələrlə bəzədilmiş xətti nəfislik radiatora mütənasüb proporsiyalar bəxş edir.

Davamı…
OSCAR uca və güclü

OSCAR radiatorları yüksək komfor- tun və zərifliyin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi evlərin, mehmanxana- ların və digər məkanların interyer- lərinə ideal uyğunluq təşkil edir.

Davamı…
EKOS və EKOS PLUS – zərif hamarlıq

GLOBAL tərfindən hazırlanmış və patentləşdirilmiş EKOS və EKOS PLUS radiatorları GLOBAL-ın alümi- nium radiatorlarının geniş diapazo- nunu zənginləşdirir.

Davamı…
JUNIOR – dəsmalqurudan radiator

Yaxşı qızdırılan rahat bir məkanda asudəlik hissi isti hamam xalatına bürünən hər bir kəsin keçirdiyi hissə bənzəyir.

Davamı…